previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Tacho Analys Process

1. Uttag av data från färdskrivarfiler på de chaufförer som har något fel på kör och vilotider, handhavande av färdskrivare och vägarbetstidslagen (Överträdelse rapport).
2. Varje chaufför tilldelas ett eget dokument och analysen påbörjas. Det är nu som det finns ett antal fel som Inte är fel och detta skall ju inte chauffören anklagas för och behöva skriva under på, och som ev. Kommer att påpekas på en företagskontroll.
Det som är rätt grön markeras och de riktiga felen skickas ut kortfattat till chauffören med tips och råd med uppföljning.
3. Dokumenten kompletteras med överträdelse rapporten, sparas sedan som .pdf med namn veckonummer och årtal.
4: Detta kontrollerade och Korrigerande dokument skickas sedan direkt till chaufför eller företaget till e-signering. 


Jag, undertecknad förare, bekräftar härmed att jag blivit varskodd ovanstående överträdelser och att jag ombetts följa och iaktta kör- och vilotidslagstiftningen i fortsättningen.


I, the undersigned driver, herewith confirm that I was notified about the above listed infringements and that I was instructed and requested to observe the legal driving and resting periods in the future.


Ich, der/die unterzeichnende Fahrer/Fahrerin, bestätige hiermit, dass ich über die hier aufgelisteten Verstöße in Kenntnis gesetzt wurde und dass ich belehrt und aufgefordert wurde, zukünftig die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten.